+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

Длъжностно лице по защита на данните

Асоциацията предлага професионални услуги, а именно „Длъжностно лице по защита на данните“ като външна услуга. Нашите длъжностни лица по защита на данните са професионалисти в областта на защита на личните данни и ще ви защитят максимално.

Ние ви гарантираме:

1. Професионализъм;
2. Качество на предлаганата услуга;
3. Коректност и сигурност;

Вие не наемате само 1 човек, а цял екип от професионалисти, които ще защитят максимално вашия интерес.

Предимства на външната услуга „Длъжностно лице по защита на данните“

Ниски разходи

Ние ще ви предоставим актуални съвети и ще защитим максимално вашия интерес. Избягвате разходи по обучение на Длъжностното лице и поддържане на неговата квалификация.

Конфликт на интереси

При избиране на Длъжностно лице по защита на данните е важно да се определи дали има конфликт на интереси в организацията. Чрез външната услуга, вие можете да сте сигурни, че вашето ДЛЗД няма да бъде в конфликт на интереси. Нашите специалисти действат неутрално и обективно и съветват Администратора съгласно българското и европейското законодателство.

Качество

Нашите специалисти обслужват Администратори в различни сфери. По този начин ние предоставяме на нашите клиенти максимална компетентност и качество, тъй като се запознаваме със законодателството в много области - туризъм, хотелиерство, образование, медицина, търговия и още много други.

Нашата квалификация

Асоциацията се състои от специалисти Длъжностни лица по защита на данните, които са практикуващи експерти и имат лидерски умения, умения за водене на преговори, както и иновативен подход при решаването на възникнали проблеми. Нашите длъжностни лица се подпомагат от тясно специализирани експерти в областта на националното и европейското право, както и в тази на информационните технологии.
Експертите в областта на националното и европейското законодателство, свързано със защитата на личните данни са юристи с опит, които непрестанно усъвършенстват своите знания и умения чрез участия в семинари, конференции и обмяна на опит с други специалисти на територията на Европейския съюз.
Експертите в областта на информационните технологии са с дългогодишен опит в сферата на IT сигурност и защита на данните. Те осъзнават рисковете на постоянно развиващите се технологии и поддържат високо ниво на информираност и квалификация, за да са способни да овладеят евентуалните пробиви в сигурността на обработваните лични данни.
Ние знаем, че един човек не е способен да покрие изцяло задълженията на длъжностното лице по защита на данните. Ето защо, ви предоставяме екип от професионалисти с тясна специализация.
Доверявайки ни се, вие ще получите услуга, базирана на индивидуален подход и професионализъм.

Стъпки при избор на услуга

Запитване за оферта

Изпращате ни запитване за оферта. Заедно с вас уточняваме какви са вашите потребности и нужди, след което ви съставяме индивидуална оферта.

Потвърждение

Разглеждате нашата оферта, обсъждаме детайли при необходимост. След потвърждение на нашата оферта преминаваме към сключване на договор за услуга.

Подписване на договор

Подписваме договор за услуга "Длъжностно лице по защита на данните" и започваме да изпълняваме нашите отговорности и задачи.

Към началото