+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

Начало

АСОЦИАЦИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ИНФОРМИРАНОСТ, ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, СПОДЕЛЕНОСТ – това са трите стълба, на които е изградена Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните.
Като член на Асоциацията, ти ще имаш възможност да си винаги ИНФОРМИРАН относно законодателството и практиката в областта на защита на личните данни, ще ти бъдат предоставяни ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ относно най-практичния метод за прилагане изискванията на законодателството и ще имаш възможност ДА СЕ СВЪРЖЕШ С ДРУГИ ЕКСПЕРТИ в областта на защита личните данни.
Като член на Асоциацията ще имаш много привилегии в зависимост от членството, което избереш, в това число – достъп до раздел „Публикации“, който включва практически съвети и статии; възможност за участие в ежегодно организирана конференция на длъжностните лица; участие в кръгли маси и други мероприятия; участие в обучения; осигуряване на длъжностно лице по защита на данните от нашия екип.
СТАНИ ЧАСТ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (АДЛЗД), защото нашата дейност е основана на Аналитичност, Достоверност, Лоялност, Знание и Доверие!

НАШИТЕ УСЛУГИ

GDPR Одит за съответствие

Цялостна проверка и одит на вашето дружество за GDPR съвместимост и обработка на лични данни. Проверката ви гарантира ....

GDPR ОБУЧЕНИЕ

Провеждане на индивидуални и предварително организирани обучения с практическа насоченост на служители на организации и на длъжностни лица/експерти от практикуващи профе-сионалисти в областта на защита на личните данни.

Длъжностно лице по защита на данните

Нашият екип разполага със специалисти с опит в областта на информа-ционните технологии и правото.

Консултации

Консултации в областта на защита на личните данни. Подпомагане на Админист-ратори, обработващи лични данни и субекти на данни.

Предстоящи събития и обучения

Обучение

ДАТА: 20.06.2019/27.06.2019

град Стара Загора/гр. София

ДАТА: 27.04.2020 – 29.04.2020 г.

WAVE RESORT & SPA
Къмпинг зона Ахелой, 8217 Поморие, България

Семинар

GDPR при лекарите

ДАТА: …….

град ………..

Членство

Към началото