АСОЦИАЦИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ИНФОРМИРАНОСТ, ИНОВАТИВЕН ПОДХОД, СПОДЕЛЕНОСТ – това са трите стълба, на които е изградена Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните.
Като член на Асоциацията, ти ще имаш възможност да си винаги ИНФОРМИРАН относно законодателството и практиката в областта на защита на личните данни, ще ти бъдат предоставяни ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ относно най-практичния метод за прилагане изискванията на законодателството и ще имаш възможност ДА СЕ СВЪРЖЕШ С ДРУГИ ЕКСПЕРТИ в областта на защита личните данни.
Като член на Асоциацията ще имаш много привилегии в зависимост от членството, което избереш, в това число – достъп до раздел „Публикации“, който включва практически съвети и статии; възможност за участие в ежегодно организирана конференция на длъжностните лица; участие в кръгли маси и други мероприятия; участие в обучения; осигуряване на длъжностно лице по защита на данните от нашия екип.
СТАНИ ЧАСТ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (АДЛЗД), защото нашата дейност е основана на Аналитичност, Достоверност, Лоялност, Знание и Доверие!

НАШИТЕ УСЛУГИ

GDPR Одит за съответствие

Цялостна проверка и одит на вашето дружество за GDPR съвместимост и обработка на лични данни. Проверката ви гарантира ....

GDPR ОБУЧЕНИЕ

Провеждане на индивидуални и предварително организирани обучения с практическа насоченост на служители на организации и на длъжностни лица/експерти от практикуващи профе-сионалисти в областта на защита на личните данни.

Длъжностно лице по защита на данните

Нашият екип разполага със специалисти с опит в областта на информа-ционните технологии и правото.

Консултации

Консултации в областта на защита на личните данни. Подпомагане на Админист-ратори, обработващи лични данни и субекти на данни.

Предстоящи събития и обучения

Обучение

ДАТА: 20.06.2019/27.06.2019

град Стара Загора/гр. София

ДАТА: 27.04.2020 – 29.04.2020 г.

WAVE RESORT & SPA
Къмпинг зона Ахелой, 8217 Поморие, България

Семинар

GDPR при лекарите

ДАТА: …….

град ………..

Членство

WEB

Подходящо за училища, медицински центрове, болници и други
40
00
месец
 • Достъп до онлайн платформа с документи и материали в областта на защитата на личните данни
 • Достъп до екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Отстъпки при използване на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“
 • Отстъпки при извършване на контролни одити в организацията
 • Отстъпки при съдействие със субекти на данни и връзка с Комисията за защита на личните данни

ДЛЗД (DPO)

Подходящо за експерти, които работят като ДЛЗД​
180
00
година
 • Достъп до онлайн платформа с документи и материали в областта на защитата на личните данни
 • Част от екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Възможност за участие като лектор в организираните от Асоциацията конференции
 • Участие в експертни групи и комисии
 • Участие в екипи при контакт със субекти на данни и връзка с Комисията за защита на личните данни

Професионалисти

Подходящо за експерти в областта на защита на личните данни
200
00
година
 • Достъп до онлайн платформа с документи и материали в областта на защитата на личните данни
 • Част от екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Възможност за участие като лектор в организираните от Асоциацията конференции
 • Участие в експертни групи и комисии
 • Възможност за изпълняване функциите на Длъжностно лице по защита на данните на клиенти на Асоциацията

Корпоративно

Подходящо за Администратори, които искат да са винаги в съответствие
240
00
месец
 • Постоянен преглед и актуализация на документацията на Адмнистратора
 • Достъп до екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Отстъпки при използване на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“
 • Отстъпки при извършване на контролни одити в организацията
 • Отстъпки при съдействие със субекти на данни и връзка с Комисията за защита на личните данни
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Към началото