+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

GDPR Консултации

Ние знаем, че материята в областта на защитата на личните данни е сложна и изисква експертни познания. Ето защо ви предлагаме както консултации във връзка с цялостно внедряване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и относимото законодателство, така и по отношение на индивидуално възникнали казуси.

Към началото