+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

За Асоциацията

Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните е учредена като сдружение с нестопанска цел в началото на 2019 г. от специалисти с опит в сферата на защитата на личните данни.
Идеята за учредяване на сдружението възникна от необходимостта да се изгради структура, която да е в помощ, както на колеги в областта, така и на други лица, които са поставени пред предизвикателството да внедрят в бизнеса си европейските изисквания за защита на личните данни на достъпни цени.
Една от целите на асоциацията е създаването на организация, в която експертите по защита на данните ще могат да се развиват и надграждат своите кариери, ще обменят опит със свои колеги и ще бъдат винаги информирани за промени в относимото законодателство и иновациите в сферата на информационната сигурност.
Нещо повече, ние знаем, че за организациите представлява трудност както от финансова, така и от практическа страна да постигнат съответствие с изискванията на законодателството. Ето защо, асоциацията осигурява помощ при внедряване на необходимите политики/процедури и други документи, извършва обучения и предлага услугата „Длъжностно лице по защита на данните“ на оптимални цени.
Асоциацията се ръководи от принципите на аналитичност, достоверност, лоялност, знание и доверие.

Към началото