+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

Обучения

Стабилната организация се основава на информацията, свързаната с процесите, протичащи в компанията, както и на квалифициран и ефективно обучен персонал, който е способен да обработва тази информация законосъобразно.

Чрез нашата услуга „GDPR ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ“, Вие можете да се погрижите както за обработваната във Вашата организация информация, така и за служителите, извършващи обработката. Нещо повече, Асоциацията предлага и обучение на длъжностни лица по защита на данните, за да бъдат възможно най-ефективни и от помощ за организациите.
За кого е приложима услугата „GDPR ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ“?

Услугата „GDPR ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ“ цели повишаване нивото на осведоменост на всички лица, които имат отношение към обработвани лични данни в дадено предприятие/институция.
Ето защо, ние предлагаме програми, които се провеждат:

Към началото