+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА GDPR И ОНЛАЙН МАГАЗИНИ

20.06.2019 г., гр. Стара Загора, Хотел Верея, Зала № 1

Начален час: 09:30 часа
Край: 17:30 часа

27.06.2019 г., гр. София (мястото ще бъде обявено допълнително)

Начален час: 09:30 часа
Край: 17:30 часа

Една година след влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 бизнесът все още е изправен пред предизвикателството да покрие високите стандарти, залегнали в европейското законодателство. Нещо повече, след влизане в сила на промените в Закона за защита на личните данни през февруари тази година, за лицата, които притежават онлайн магазини, бяха поставени допълнителни изисквания. Организациите по целия свят се стремят да внедрят изискванията на Регламента не само заради високите санкции, които се налагат, но и за да бъдат конкурентоспособни и да изградят доверие в клиентите си

 • Какви са новите изисквания и промени в Закона за защита на личните данни  в сила от месец февруари 2019 ?
 • Какво трябва да знаем за Наредба Н-18 и GDPR?
 • Не сте сигурни точно какви лични данни се обработват на уебсайта Ви?
 • Колебаете се дали трябва да дадете информация на посетителите на уебсайта Ви за обработваните от вас лични данни и каква?
 • Как законосъобразно да уредите взаимоотношенията с хостинг доставчика си?
 • Кога и как да поискате съгласие от посетителите на сайта Ви и как да управлявате законосъобразно поставените на Вашия уебсайт бисквитки? При какви условия трябва да искаме съгласие?
 • Моят сайт отговаря ли на изискванията и може ли да бъдем глобени от Надзорния орган? Кои са минималните основни изисквания?
 • Достатъчно ли е да имам Декларация (Политика) за поверителност, Политика за бисквитките и Общи условия? Какво още ми е необходимо?
 • Отговарям ли на изискванията на GDPR и Закона за защита на личните данни?
 • Технически предложения относно искане на съгласие и упражняване правата на субектите на данни.

Това са само част от въпросите, които ще бъдат разгледани.

Основните теми, които ще бъдат обсъдени, са:

 • Закона за защита на личните данни 2019 – новите изисквания;
 • Новите изисквания на Наредба Н-18 засягащи GDPR. Какво трябва да знаем и какво трябва да изискваме от нашите доставчици на СУПТО?
 • Основни положения, залегнали в Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни /кои данни са лични и кои „чувствителни“; принципи за обработка; практическо прилагане на основанията за обработка; съгласието като основание за обработка – кога и как се получава законосъобразно, необходимо ли е; роли и отговорности – администратор, обработващ, длъжностно лице, трета страна, представител, надзорен орган; правата на субектите на данни и тяхното упражняване; задължения на администратора; технически и организационни мерки за сигурност; надзорни органи, избор на надзорен орган; предаване на данни на трета държава; санкции; договори (споразумения) с обработващи лични данни – рискове/.
 • Конкретни стъпки, през които трябва да преминете, за да бъде Вашия уебсайт в съответствие със законовите изисквания: / data mapping или преглед на всички лични данни, които обработвате, определяне на законосъобразни основания за обработката; създаване на механизъм за упражняване на правата на субектите, GDPR инструменти и др.; съгласието – форми, чрез които потребителят се подканва да се абонира за бюлетини, нюзлетъри и др. съгласието, предоставяно от деца, бисквитки, проследяващ софтуер на трети страни; реклама; коментари; форми за контакт; хостинг доставчици; онлайн плащания и платформи за електронно плащане; “Cloud” услуги; създаване на необходимата документация и какво трябва да съдържа – Политика за бисквитки, Декларация за поверителност; Длъжностно лице по защита на данните и др./

Допълнителни действия, които трябва да се предприемат. Не е достатъчно само уебсайтът Ви да бъде в съответствие със законовата рамка, следва целият Ви бизнес да се приспособи към законовите изисквания.

 • Какъв е минимумът от действия и мерки, които трябва да предприема и колко ще ми струва?
 • Какво ще се изисква от нас при проверки от Надзорния орган? Какви санкции могат да ни наложат?
 • Какви насоки за съответствие дават членовете на КЗЛД в своите информационни кампании?

Какво ни предстои?

 • Сертификация
 • Мога ли да получа сертификат за съответствие по GDPR? Как и кога?
 • Кодекс на поведение – какво представлява? Ще улесни ли онлайн магазините? Приложение.
 • Новите изисквания на Наредба Н-18 засягащи GDPR. Какво трябва да знаем и какво трябва да изискваме от нашите доставчици на СУПТО?

Практически ситуации. Преглед на порочната практика и на насоките, предоставени от Надзорните органи на европейските държави, както и на насоките, предоставени от Европейския Комитет по защита на данните.

 • Как се обработват искания подадени от субекти на данни (физически лица). Можем ли да откажем?
 • Видеонаблюдение във физически магазини. Може ли субект на данни да изиска записи от видеонаблюдение и какво трябва да направим?
 • Трябва ли да подпиша Споразумение (Договор) за обработка на лични данни предоставен от обработващия?
 • Отговор на конкретни, зададени от Вас въпроси;

Към кого е насоченa конференцията: Всички собственици и служители на онлайн магазин; лица, които тепърва ще развиват онлайн бизнес; бизнес предприемачи.

Лектори на обучението ще са:

Живко Павлов, Експерт по защита на личните данни, Длъжностно лице по защита на данните, Специалист по информационна сигурност, Управител на Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните;

Руслана Тонева, Юрист, сфери на дейност – европейско и международно законодателство, защита на личните данни;

Владимир Тачев, Юрист, сфери на дейност – европейско и международно законодателство, защита на личните данни.

Какво ще получите:

 1. Практически инструкции, които ще ви помогнат директно да започнете прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679;
 2. Информация, която ще ви помогне да наградите кариерата си;
 3. Сертификат за участие в конференция за защита на личните данни на тема „GDPR и онлайн магазините“.

Такса за участие:

При записване до 14.06.2019 г.

240.00 лв. крайна цена (чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето не е регистрирано по ЗДДС)

При записване след 14.06.2019 г.

280.00 лв. крайна цена (чл.113, ал.9 от ЗДДС – лицето не е регистрирано по ЗДДС)

Срокът за регистриране за участие е до 17.06.2019 г.

* Всички онлайн магазини, които използват услугата „Длъжностно лице по защита на данните“ от Асоциация на длъжностните лица по защита на данните, Джи Ди Пи ООД и Корпоративна група България ЕООД, могат да присъстват на събитието БЕЗПЛАТНО.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При записване на по-малко от 30 участника, Асоциацията си запазва правото да отмени конференцията. При отмяна на събитието, всички заплатени такси ще бъдат възстановени в срок от 2 работни дни.

Към началото