Членство

Стани наш член

Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните е учредена като сдружение с нестопанска цел в началото на 2019 г. от специалисти с опит в сферата на защитата на личните данни. Членството в Асоциацията е доброволно. Всички членове заплащат членски внос според вида членство.

WEB

Подходящо за училища, медицински центрове, болници и други
40
00
месец
 • Достъп до онлайн платформа с документи и материали в областта на защитата на личните данни
 • Достъп до екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Отстъпки при използване на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“
 • Отстъпки при извършване на контролни одити в организацията
 • Отстъпки при съдействие със субекти на данни и връзка с Комисията за защита на личните данни

ДЛЗД (DPO)

Подходящо за експерти, които работят като ДЛЗД​
180
00
година
 • Достъп до онлайн платформа с документи и материали в областта на защитата на личните данни
 • Част от екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Възможност за участие като лектор в организираните от Асоциацията конференции
 • Участие в експертни групи и комисии
 • Участие в екипи при контакт със субекти на данни и връзка с Комисията за защита на личните данни

Професионалисти

Подходящо за експерти в областта на защита на личните данни
200
00
година
 • Достъп до онлайн платформа с документи и материали в областта на защитата на личните данни
 • Част от екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Възможност за участие като лектор в организираните от Асоциацията конференции
 • Участие в експертни групи и комисии
 • Възможност за изпълняване функциите на Длъжностно лице по защита на данните на клиенти на Асоциацията

Корпоративно

Подходящо за Администратори, които искат да са винаги в съответствие
240
00
месец
 • Постоянен преглед и актуализация на документацията на Адмнистратора
 • Достъп до екип от професионалисти
 • Безплатни онлайн обучения
 • Отстъпки при участия в обучителни семинари
 • Ежемесечен бюлетин
 • Отстъпки при използване на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“
 • Отстъпки при извършване на контролни одити в организацията
 • Отстъпки при съдействие със субекти на данни и връзка с Комисията за защита на личните данни
Към началото