+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

Членство

Стани наш член

Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните е учредена като сдружение с нестопанска цел в началото на 2019 г. от специалисти с опит в сферата на защитата на личните данни. Членството в Асоциацията е доброволно. Всички членове заплащат членски внос според вида членство.

Към началото