+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

Комисията за защита на личните данни организира в четири града специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор

Представители на Асоциацията ще вземат участие в организираното от КЗЛД обучение в гр. Пловдив за длъжностни лица по защита на данните в пбличния сектор. Всички материали от обучението ще бъдат достъпни за членове на Асоциацията в нашата електронна платформа.

Комисията за защита на личните данни съвместно с органите по защита на данните на Италия, Испания, Полша и Хърватия изпълнява проект със заглавие T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Като част от дейностите по проекта е планирано организацията и провеждането на специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор. В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.   График за провеждане на събитията:    30 май 2019 г. – гр. Бургас    31 май 2019 г. – гр. София      3 юни 2019 г.   – гр. Пловдив      7 юни 2019 г.   – гр. Велико Търново   С оглед на по-добра организация и координация на планираните мероприятия, участието в тях ще се осъществи след предварителна „Регистрация”, която се състои в изпращане на имейл на адрес [email protected], съдържащ имената на участниците, тяхната организация, телефон за връзка. Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.

Комисията за защита на личните данни организира в четири града специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор
Към началото