+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

Предложение за дарение към Министерски съвет и Министерство на здравеопазването във връзка с Covid-19

Предложение за дарение на 1500 часа високо квалифициран труд в областта на защита на личните данни и съвместно участие с Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии по проекти в здравеопазването, направи Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните. Писмото си, адресирахме до министър – председателя и министъра на здравеопазването.

 Ето и пълния му текст:

“От името на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на длъжностните лица по защита на данните“ искам да ви уведомя, че искаме да направим дарение на 1500 часа високо квалифициран труд в областта на защита на личните данни и да участваме в проекта за подобряване на информационните системи в здравеопазването заедно с Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии, Информационно обслужване АД и други организации.

Информационните системи в здравеопазването следва да бъдат сигурни и да защитават личните данни, тъй като чрез тях се обработват голям обем чувствителни лични данни. За да се спазят всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679, участието на специалисти в областта на защита на личните данни е задължително още на етап проектиране и разработване на информационните системи.

В Асоциацията на длъжностните лица по защита на данните членуват физически и юридически лица, които се занимават със защита на личните данни. Разполагаме със специалисти в областта на правото, информационните технологии и киберсигурност, които могат да предоставят високо квалифицирана помощ и консултации в областта на защита на личните данни.

Ще се радваме чрез нашето дарение да подпомогнем здравеопазването в Република България и да разполагаме с добри, модерни и надеждни информационни системи.”

Предложение за дарение към Министерски съвет и Министерство на здравеопазването във връзка с Covid-19
Към началото