GDPR Сертифициране

ОЧАКВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ СКОРО.

Към настоящия момент в България не се извършва сертифициране по GDPR по реда установен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Скоро ще подготвим и публикуваме подробна информация относно бъдещото сертифициране.

Към началото