+359 2 492 0 112     ул. Козлодуй № 62, София, България       [email protected]

GDPR Сертифициране

ОЧАКВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ СКОРО.

Към настоящия момент в България не се извършва сертифициране по GDPR по реда установен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Скоро ще подготвим и публикуваме подробна информация относно бъдещото сертифициране.

Към началото